Teraz

W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT PAŁAC I TERENY DO NIEGO PRZYLEGAJĄCE,
ODZYSKAŁY OGROMNĄ CZĘŚĆ SWOJEJ DAWNEJ ŚWIETNOŚCI.

Lata powojenne nie były łaskawe dla pałacu w Konarach –
– podobnie jak dla wielu tego rodzaju obiektów,
zmieniających swoje przeznaczenie, zniszczonych i rozgrabionych.
Na szczęście w ciągu ostatnich 10 lat pałac i tereny do niego przylegające,
odzyskały ogromną część swojej dawnej świetności.
Wnętrza pałacowe wzbudzają zachwyt odwiedzających, również gości z zagranicy,
których przodkowie kiedyś tu mieszkali.
Z wielką pieczołowitością zajęto się nie tylko budynkiem pałacu
oraz innymi zabudowaniami, ale także parkiem.
Znów można przechadzać się wśród olbrzymich platanów,
podziwiać niemal dwustuletnie dęby, jesiony, lipy,
wsłuchać się w „mowę” wiekowych wierzb, wiązów, olszyn…

 

Pałac Konary

 

Pałac Konary

Pałac Konary