Kiedyś

Konary zwane również w swojej historii kunern,
przez stulecia bywały w posiadaniu wielu właścicieli,
Z RÓŻNYCH RODZIN SZLACHECKICH.

Przez kronikę wsi znajdującej się w dawnym księstwie świdnickim,
przewijają się rody Reichenbachów, Sebottendorfów, Saugwiztów, Seydlitzów,
Landskronów, Lebensteinów, Richthofenów i Gaffronów.

 

Pałac w Konarach powstał u schyłku XVII wieku,
a jego kolejne przebudowy datuje się na lata: 1749, 1772, 1805.
Znaczne zmiany spowodował pożar, który zniszczył obiekt w 1921 roku.
Charakterystyczną cechą zabudowań pałacowych był efektowny podjazd,
nie oddzielony od przestrzeni gospodarczej folwarku.
Do dziś można podziwiać znajdujący się tuż przy pałacu
dworski spichlerz z tablicą herbową Seydlitzów i datą 1763 r.

 

Dziko rosnący zagajnik na wzgórzu, którego pozostałością jest parkowy starodrzew
oraz ogród z malowniczym platanem, stanowią dowód
na świadome kształtowanie terenu, zgodnie z panującą w XVIII i XIX wieku
tradycją architektury krajobrazu.
Piękne platany, które obecnie są ozdobą i wizytówką posiadłości,
posadzono najprawdopodobniej w latach 40- tych i 50-tych XIX wieku.
Wtedy też zaczął powstawać na terenie dawnych łąk
piękny, ukształtowany na modłę romantyczną, park – nieco tajemniczy,
z promenadą ukrytą wśród drzew i ozdobnym stawem.
Niejedna para zakochanych przechadzała się parkowymi ścieżkami
i w tym malowniczym pejzażu wyznawała sobie miłość…

 

Pałac Konary

 

palac-konary-herby

Pałac Konary